Kien tao & Kien thiet
 • Kiến tạo Giải pháp tối ưu

 • Kiến thiết Công trình thông minh

Kien nghiep

 • Kiến nghiệp Hiệu quả bền vững

Kien gia & Kien quoc
 • Kiến gia Hạnh phúc hòa hợp

 • Kiến quốc Phồn thịnh văn minh

Dự án của ENTEC A&T

Picture1

Cung cấp, lắp đặt đưa vào vận hành trung tâm thu thập dữ liệu vận hành lưới điện miền Bắc – NPC

  • Khách hàng: Tổng công ty Điện lực Miền Bắc
  • Năm thực hiện: 2017
  • Thông tin dự án: Cung cấp hệ thống thu thập dữ liệu hệ thống điện miền Bắc; thu thập đến 500 TBA 110/220 kV và 300.000 điểm dữ liệu

  Dịch vụ: Lắp đặt, cấu hình và chuyển giao công nghệ

Picture2

Cung cấp, lắp đặt hệ thống Gateway, RTU cho 14 trạm biến áp 110 kV thuộc tỉnh Hưng Yên, Hà Tĩnh

 • Khách hàng: Tổng công ty Điện lực Miền Bắc
 • Năm thực hiện: 2016
 • Thông tin dự án:

Cung cấp vật thiết bị: Rơle bảo vệ, I/O, SW, hệ thống gateway, thiết bị đo lường…

Dịch vụ: Lắp đặt, cấu hình, thí nghiệm và chỉnh định

Picture3

Cung cấp hệ thống kiểm tra phòng chống sự cố cáp 110/200kV

 • Khách hàng: Công ty thí nghiệm Điện lực TP. Hồ Chí Minh
 • Năm thực hiện: 2016
 • Thông tin dự án:

Cung cấp hệ thống thử cao áp, PD, Đo Tan delta cho Cáp cao áp, thiết bị GIS…

Dịch vụ: Lắp đặt đấu nối, Thí nghiệm, Hiệu chuẩn

Picture7

Cung cấp thiết bị thí nghiệm nhị thứ

 • Khách hàng: Trung tâm điều độ hệ thống Điện Quốc gia
 • Năm thực hiện: 2016
 • Thông tin dự án:
 • Cung cấp thiết bị thí nghiệm: 4 bộ CMC 356 cùng các module phần mềm Advanced Testing, IEC 61850, PTP (IEEE 1588) time syn, thí nghiệm Fault recorder, PMU…
Picture12

Cung cấp VTTB cho TBA Nhơn Trạch 3.6

 • Khách hàng: Công ty CP Đầu tư Điện Tín Phát
 • Năm thực hiện: 2016
 • Thông tin dự án:

Cung cấp thiết bị Nhất thứ Nhị thứ: Máy cắt, Dao cách ly, Máy biến dòng, Máy biến áp, Tủ điều khiển bảo vệ, Tủ chỉnh lưu

Picture4

Cung cấp Hệ thống đo lường, viễn thông, kết nối SCADA cho Nhà máy Thuỷ điện Trung Sơn

 • Khách hàng: Nhà máy thủy điện Trung SơnTổng công ty Phát điện 2 (GENCO 2)
 • Năm thực hiện: 2016
 • Thông tin dự án:

Cung cấp thiết bị Viễn thông: Thiết bị viễn thông, thiết bị đo lường và phụ kiện

Dịch vụ: Lắp đặt đấu nối, cài đặt, thí nghiệm và hiệu chuẩn

Picture13

Cung cấp hệ thống chẩn đoán trực tuyến cáp 220 kV TBA Thành Công Đông

 • Khách hàng: Công ty Truyền tải Điện 1
 • Năm thực hiện: 2016
 • Thông tin dự án:

Cung cấp hệ thống đo PD: Hệ thống đo và giám sát phóng điện cục bộ OMS 605 – OMICRON.

Dịch vụ: Lắp đặt đấu nối, Thí nghiệm và hiệu chuẩn.

Picture5

Cung cấp lắp đặt hệ thống SCADA cho TBA 110kV Tiên Lãng

 • Khách hàng: Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng
 • Năm thực hiện: 2016
 • Thông tin dự án:

Cung cấp hệ thống Gateway, RTU, SW, Phần mềm Elipse.

Dịch vụ: Đấu nối và thí nghiệm Point to Point – End to End

Lắp đặt thiết bị và thí nghiệm hiệu chỉnh Ngăn lộ 110kV Đồng Lâm – Dự án Nhà máy thủy điện A Lin B1

 • Khách hàng: Công ty cổ phần Thủy Điện Trường Phú
 • Năm thực hiện: 2018
 • Thông tin dự án:

Cung cấp: VTTB nhất thứ, nhị thứ, vật liệu phụ

Dịch vụ: Lắp đặt 2 ngăn xuất tuyến mới tại trạm 110kV Đồng Lâm; Thí nghiệm các ngăn lộ 110kV trạm Đồng Lâm; Tháo dỡ và lắp đặt lại ngăn 172 & 112 trạm 110kV Đồng Lâm

Cung cấp Vật tư thiết bị hệ thống cho TBA 110kV của Nhà máy ĐMT Bình Nguyên

 • Khách hàng: Công ty cổ phần Năng Lượng và Công Nghệ Cao Trường Thành
 • Năm thực hiện: 2019
 • Thông tin dự án:

Cung cấp: Thiết bị nhị thứ, hệ thống SCADA – TELECOM, hệ thống đo đếm điện năng, PQ/PMU/FR

Dịch vụ: Lắp đặt và đưa vào vận hành hệ thống

Cung cấp hệ thống SCADA, Thí nghiệm hiệu chỉnh VTTB tại Nhà máy Điện mặt trời Fujiwara và ngăn xuất tuyến 110kV Nhơn Hội

 • Khách hàng: Công ty TNHH Fujiwara Bình Định
 • Năm thực hiện: 2019
 • Thông tin dự án:

Cung cấp: Hệ thống điều khiển máy tính, hệ thống thông tin liên lạc, SCADA

Dịch vụ: Thí nghiệm hiệu chỉnh VTTB

Cung cấp VTTB nhị thứ, hệ thống ghi sự cố, SCADA cho TBA 110kV Nhà máy Điện mặt trời Solar Park Long An

 • Khách hàng: Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An
 • Năm thực hiện: 2019
 • Thông tin dự án:

Cung cấp: Hệ thống tủ bảng điều khiển bảo vệ và hệ thống ghi sự cố (DFR/PMU/PQ), SCADA, Rơ le bảo vệ

Dịch vụ: Lắp đặt và đưa vào vận hành hệ thống