Giám sát phóng điện cục bộ cho cáp lực

19/12/2017
csm_Cable-testing-PD-monitoring-OMS-800-solution_e3dad7dde7

Phần lớn những hư hỏng trong thời gian vận hành của cáp HV XLPE có thể được thấy trong hệ thống cách điện của các thiết bị, hộp nối cáp và đầu cuối cáp. Phóng điện cục bộ (PD) là dấu hiệu phổ biến của hư hỏng cách điện cáp lực và phụ kiện cáp, ví dụ như các hộp nối cáp, đầu cuối cáp, có thể dẫn đến việc sửa chữa tốn kém và mất điện kéo dài.

Phóng điện cục bộ có thể là kết quả của những điểm yếu bên trong cách điện cáp, ví dụ như lỗ trống, các vết nứt hoặc lỗ hổng nhỏ. PD cũng là nguyên nhân dẫn đến hư hỏng cáp hoặc các mỗi nối và các đầu cuối cáp trong quá trình cài đặt.

Với các cảm biến thích hợp, hiện tượng phóng điện cục bộ có thể được giám sát liên tục trong quá trình vận hành của thiết bị. Đầu cuối cáp và các hộp nối cáp của hệ thống cáp là những điểm đo PD điển hình. Các phép lọc nhiễu và phân tách nguồn PD được sử dụng để định vị một cách đáng tin cậy hiện tượng phóng điện cục bộ trong hệ thống cáp.

Giám sát phóng điện cục bộ cũng có thể được thực hiện trên thiết bị tạm thời cho vận hành hệ thống cáp.

Giải pháp: hệ thống OMS 800: cài đặt cố định, giám sát phóng điện cục bộ liên tục

OMS 800 System

Fixed-installed, continuous partial discharge monitoring

 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
024 6683 0230

Send us
an Email

Contact