Đo và phân tích đáp ứng điện môi cho máy điện quay (Phần 1)

17/08/2018
37
 1. Chuẩn bị máy điện quay

Đối với một phép đo đáp ứng điện môi, máy điện quay cần được ngắt điện và tách rời hoàn toàn khỏi lưới. Mọi kết nối phải được gỡ bỏ theo đúng phương pháp giống với các thí nghiệm đo hệ số tổn hao truyền thống.

Nên tránh thực hiện các thí nghiệm đo cách điện một chiều trước phép đo điện môi. Nếu một thí nghiệm đo cách điện một chiều đã được thực hiện, cách điện được thí nghiệm phải được rút ngắn thời gian ít nhất 10 lần so với thời gian thí nghiệm cách điện một chiều và kéo dài ít nhất là một giờ.

 1. Cài đặt thí nghiệm với DIRANA
  • Thiết lập cấu hình thí nghiệm

Trước khi kết nối DIRANA tới máy điện quay, cần phải tiến hành cấu hình thí nghiệm trong phần mềm. Sau khi khởi động Primary Test ManagerTM (PTM), chọn “Create a new job” (Hình 1).

Hình 1: Creat a new job trong PTM

Tiếp đó, nhập tên vị trí trong thẻ “Location” (Hình 2). Tất cả các thông tin khác là tùy chọn.Nếu đã có sẵn một vị trí, ta có thể load nó thông qua “Load existing location”.

Hình 2: Xác định vị trí

Khi vị trí đã được xác định, thiết bị (máy điện quay) phải được lựa chọn (Hình 3). Ngoài ra, cũng có thể load thiết bị đã có sẵn.

Lựa chọn máy điện là một pha hay ba pha, điểm nối sao có thể mở ra hay không.

Tất cả các thông tin khác, như nhà sản xuất… là tùy chọn cho thí nghiệm với DIRANAnhưng có thể yêu cầu đối với các thí nghiệm khác.

Hình 3: Xác định thiết bị

Khi thiết bị đã được xác định, tất cả các thí nghiệm sẵn có được tạo bằng cách click thẻ“Tests”. Lựa chọn “DIRANA test” cho bất kỳ phép đo nào với DIRANA.

 • Kết nối tới một máy điện quay

Mục này sẽ đưa ra các hướng dẫn minh họa cho việc đấu nối từ DIRANAtới một máy điện quay. Hãy tham khảo thêm user manual.

Vì lý do an toàn, luôn luôn nối một đầu của dây tiếp địa với đầu nối đất nằm trên mặt saucủa DIRANAvà kẹp đầu còn lại tới phần tiếp địa của máy điện quay hoặc bất kỳ phần tiếp địa tin cậy nào khác của hệ thống nối đất tại trạm điện. (Hình 4)

Hình 4: Tiếp địa cho DIRANA

Không cần thiết phải ngắn mạch cuộn dây của máy điện quay vì nó có tổng trở rất thấp.

Sơ đồ đấu nối chính xác phụ thuộc vào chủng loại thiết bị và điểm nối sao có tách ra được không.

Phần mềm DIRANAPTM tự động đưa ra sơ đồ đấu nối tối ưu nếu thiết bị đã được lựa chọn chính xác. (Hình 5)

Hình 5: Sơ đồ đấu dây cho máy điện quay có sẵn điểm nối bắt đầu

Đường màu vàng trong sơ đồ đấu nối (Hình 5) thể hiện đầu ra, đường màu đỏ là đầu vào CH1, đường màu xanh lam là đầu vào CH2 và các đường màu xanh lá là các dây guard được sử dụng. Để biết thêm chi tiết về guarding, tham khảo chương 4.1 trong bài viết này.

Nếu điểm nối sao có thể mở ra được đối với một máy điện quay ba pha, có thể thực hiện đo cho từng pha riêng rẽ. Phép đo cho pha A, pha B có thể được thực hiện đồng bộ bằng cách sử dụng tất cả các kênh (Hình 6), phép đo cho pha C phải được thựchiện trong một phép đo thứ hai (Hình 7). Việc cấu hình có thể được cài đặt trong mục “Measurement profile”.

Hình 6: Sơ đồ đi dây cho máy điện quay có điểm bắt đầu có thể phân tách cho pha A và B
Hình 7: Sơ đồ đi dây cho máy điện quay có điểm bắt đầu có thể phân tách cho pha C
 • Bắt đầu thí nghiệm
  Hình 8: Nhập nhiệt độ cho máy điện quay

Trước khi thí nghiệm được bắt đầu, nhiệt độ của máy điện quay cần được nhập vào. (Hình 8)

Rất khuyến khích sử dụng các cài đặt định trước cho điện áp, tần số và chế độ đo (Hình 9). Nếu thay đổi các cài đặt này, có thể sẽ không xác định được các giá trị như chỉ số phân cực (Polarization Index – PI).

Hình 9: Các cài đặt cho việc cấu hình phép đo cho máy điện quay

Trước khi tiếp xúc với DIRANAbằng bất cứ hình thức nào, kết nối đầu tiếp đất đẳng thế của nó với một dây nối ngắn có tiết diện ít nhất 6mm2 đến đầu nối đất của thiết bị cao áp được thí nghiệm.

Kết nối đối tượng thí nghiệm tới đầu ra và các cáp đo như biểu diễn trong quy trình thí nghiệm (Hình 8). Chưa kết nối các cáp đến DIRANA. Việc này được thực hiện ngay trước khi bắt đầu thí nghiệm.

Kết nối DIRANAtới máy tính bằng cáp USB đi kèm và bật máy tính lên.

Sau đó, kết nối DIRANAtới nguồn cấp điện chính bằng cách sử dụng dây nguồn đi kèm.

Bật DIRANAbằng cách bấm công tắc nguồn trên mặt sau của máy.

Kết nối PTM đến DIRANAbằng cách chọn thiết bị từ danh sách được hiển thị phía góc trái trong cửa sổ PTM, sau đó click “Connect” (Hình 10).

Hình 10: Kết nối DIRANAtới PTM

Chắc chắn tất cả các biện pháp phòng ngừa đảm bảo an toàn được thực hiện trước khi bắt đầu thí nghiệm.

Để bắt đầu thí nghiệm, cắm các cáp đo vào DIRANA và nhấn nút “Start” (Hình 11).

Hình 11: Bắt đầu thí nghiệm
 • Trong quá trình thí nghiệm

Sau khi phép đo bắt đầu, những kết quả đầu tiên sẽ có được một cách nhanh chóng tại các tần số cao. Kiểm tra điện dung và tan(δ) hoặc hệ số công suất tại tần số đường dây để xem kết quả có như mong đợi không. Một điện dung lớn hơn 10nF thường sẽ đạt được đối với cách điện của máy điện quay. Nếuđiện dung đo được thấp hơn hẳn, có thể là do kết nối kém. Trong trường hợp này, dừng thí nghiệm và kiểm tra lại đấu nối.

Sau thời gian đo cài đặt (mặc định ~ 15 phút cho phép đo một pha và ~ 17 phút cho các phép đo đồng bộ hai pha), phép đo sẽ dừng tự động. Các thí nghiệm khác có thể được thêm vào và tiến hành nếu cần thiết.

 1. Đánh giá các phép đo

Bởi vì các máy điện quay không sử dụng cách điện bằng giấy dầu, nên các phép đánh giá độ ẩm thường sử dụng cho máy biến áp không thể thực hiện được. Tuy nhiên, có các phương thức và thông số khác cho các phép đo điện môi để sử dụng cho việc xác định tình trạng của cách điện.

 • So sánh đường cong tan(δ) giữa pha khác nhau

Một phương pháp đánh giá đơn giản mà mạnh mẽ là so sánh các đường cong tan(δ) của các pha khác nhau. Bởi vì cách điện của các pha thường cùng loại và cùng độ tuổi, giá trị tan(δ) của các cách điện pha – đất thườnghầu hết là giống nhau. Điều này đúng nếu các điện dung của các pha riêng lẻ không giống nhau, tình trạng xảy ra với một vài máy điện đặt biệt.

Việc so sánh các pha được đo đồng bộ có thể được thực hiện trong thẻ “Measurements” (Hình 12) và việc so sánh các phép đo khác nhau có thể được thực hiện bằng việc sử dụng thẻ “Comparison” (Hình 13). Trong thẻ “Comparison”, các phép đo bổ sung từ toàn bộ cơ sở dữ liệu có thể được thêm vào bằng cách dùng “Test selector”.

Hình 12: Các đường cong tan(δ) đối với cách điện pha – đất của pha U và V của một máy phát trong cùng một phép đo
Hình 13: Các đường cong tan(δ) đối với cách điện pha – đất của các pha U (x2) và V, W của một máy phát trong màn hình só sánh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 13 thể hiện các giá trị tan(δ) của cách điện pha – đất của một máy phát điện. Trong khi các giá trị của pha V (đường màu xanh lá) và pha W (đường màu vàng) rất giống nhau, các giá trị của pha U (đo hai lần, đường cong màu xanh lam và màu tím) rất khác nhau. Sự khác biệt này cũng có thể thấy được tại tần số đường dây, nhưng vẫn lớn hơn tại các tần số thấp. Pha V và W khác nhau hầu hết. Đối tượng thí nghiệm trong ví dụ này gặp một sự cố nặng tại pha U, thông thường, sự khác biệt trong các giá trị điện môi nhỏ hơn và thấy được chủ yếu tại các tần số thấp.

Còn tiếp …

 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
024 6683 0230

Send us
an Email

Contact