Phân tích đáp ứng cách điện cho cáp lực

19/12/2017
csm_Cable-testing-Dielectric-Response-Analysis-DIRANA-solution_9cda0e804d

    Khi cách điện bị lão hóa, tình trạng và cường độ điện môi của cáp cũng trở nên xấu đi. Trong cáp XLPE, hiện tượng cây điện hoặc cây nước, là nguyên nhân dẫn đến phóng điện cục bộ hoặc gây ẩm, là một vấn đề rất nghiêm trọng.

Sự thay đổi này có thể được phát hiện bởi những thay đổi trong đáp ứng điện môi. Vì thế, phương pháp này là lý tưởng phù hợp để thực hiện chẩn đoán tình trạng cáp. Các vẫn đề có thể được phát hiện sớm và nhanh chóng tìm ra các giải pháp tương ứng trước khi bất cứ hư hỏng hoặc lỗi nghiêm trọng có thể xảy ra.

GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP: DIRANA: Đánh giá tính trạng cách điện cho cáp lực

 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
024 6683 0230

Send us
an Email

Contact