Các hạng mục thí nghiệm truyền thống đối với máy biến áp lực

10/05/2018
csm_sub-all-power-transformer-testing-keyvisual_d776f67ce5

Các hạng mục thí nghiệm truyền thống đối với máy biến áp lực

Thường xuyên thực hiện các thí nghiệm điện theo tiêu chuẩn là một cách đánh giá hiệu quả, đáng tin cậy tình trạng hoạt động của máy biến áp và có thể kéo dài tuổi thọ của chúng. Thay đổi cơ học đối với cuộn dây, các vấn đề về tiếp xúc trong các đầu phân áp hoặc tại điểm đấu nối khác, ngắn mạch vòng dây/ cuộn dây, cũng như sự gián đoạn hoặc ngắn mạch của các đường dây song song có thể chẩn đoán sớm bằng cách sử dụng các phương pháp thí nghiệm truyền thống. Vì thế có thể ngăn ngừa được những thiệt hại nặng nề và tốn kém.

Các phương pháp thí nghiệm truyền thống bao gồm đo một số thông số, như tổng trở ngắn mạch, tỉ số máy biến áp, dòng từ hóa, điện trở cuộn dây và điện trở cuộn dây động của đầu phân áp, Với hệ thống thí nghiệm này, bạn có thể sử dụng thiết bị đơn lẻ để xác định tất cả thông số một cách dễ dàng. Khi bạn hoàn thành thí nghiệm, bạn có thể khử từ máy biến áp.

Chúng thôi cung cấp giải pháp cho thí nghiệm các biến dòng kiểu sứ xuyên để đo độ lệch pha hoặc các pha bị hư hỏng

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
024 6683 0230

Send us
an Email

Contact