PD 101 Series – Kỳ 4: Làm thế nào để phát hiện phóng điện cục bộ trong môi trường nhiễu

15/11/2017
hinh 4a

Lọc nhiễu trên phần mềm

Khi đo phóng điện cục bộ trong môi trường nhiễu, bạn sẽ gặp phải nhiễu dạng xung bên ngoài, xen lẫn vào các tín hiệu PD trong vật thí nghiệm. Các nhiễu bên ngoài này thường lấn át tín hiệu PD từ đối tượng thí nghiệm, do vậy giá trị điện tích biểu kiến Qiec, đo được bởi hệ thống đo PD sẽ không trùng khớp với giá trị điện tích từ đối tượng thí nghiệm.

Trong trường hợp này, việc khử các nhiễu là cần thiết để thực hiện một phép đo chính xác và không bị gián đoạn. Các nhiễu loạn, khóa pha với điện áp thí nghiệm (ví dụ như kết quả của hoạt động đóng cắt mạch), có thể dễ dàng được loại bỏ bằng cách sử dụng cửa sổ lọc nhiễu.

Phương pháp này sử dụng các cửa sổ gating để che đi các nhiễu trên toàn bộ pha của điện áp.

Lọc nhiễu bằng Antenna

Tuy nhiên, nếu vị trí pha của nguồn nhiễu thay đổi liên quan tới điện áp thí nghiệm (ví dụ các nhiễu từ các bộ truyền động điều chỉnh tốc độ điện tử công suất), các cửa sổ phải được điều chỉnh lại. Một phương pháp thay thế khác được gọi là “Antenna Gating”, khi đó, các nhiễu có thể được thu lại bởi ang-ten, các cảm biến điện cảm hoặc các thiết bị ghép nối khác được nối với một bộ MPD600 thứ hai.

Lọc các nhiễu thay đổi (động)

Các xung không cố định thường không gắn liền theo pha (thay đổi theo pha), ví dụ nhiễu từ các bộ truyền động, các bộ thí nghiệm máy phát động cơ và nhiễu tạm thời có thể được khử bởi phương pháp lọc nhiễu động (DyNG).

Hơn nữa, phần mềm của OMICRON sẽ chỉ ra khi nào phép đo phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60270 như mô tả trong hình 4

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

024 6683 0230

Send us
an Email

Contact