PD 101 Series – Kỳ 2: Làm thế nào để đo Phóng điện cục bộ?

15/11/2017
Untitled

Do phóng điện cục bộ được tính toán bằng phép lấy tích phân dòng điện theo thời gian, nên bộ phận thu thập dữ liệu phát hiện điện áp rơi trên điện trở (shunt) đã biết trong mạch thí nghiệm. Điện trở này được ký hiệu là R, t1 và t2 được xác định bởi người sử dụng hệ thống đo.

Đối với phép đo điện tích PD bằng phép lấy tích phân miền tần số, tín hiệu trong miền thời gian được chuyển sang miền tần số bằng phép biến đổi Fourier. Phép lấy tích phân trong miền tần số được thực hiện bằng một bộ lọc tần, đặc trưng bởi một hệ thống dải thông qua.

Xung PD được khuếch đại trước và số hóa bởi một bộ chuyển đổi analog/digital. Các bộ lọc số không làm thay đổi trạng thái của chúng theo thời gian và nhiệt độ. Hơn nữa, người sử dụng cũng có thể chuyển đổi tần số đo và thay đổi băng thông. Các xung PD được số hóa bằng cách duy trì biên độ và thời điểm chúng xảy ra.

Nhiều chức năng xử lý khác cũng được tích hợp trong phần cứng, như các ngưỡng và các bộ tiền khuếch đại  điều chỉnh được. Tín hiệu điện áp cũng được số hóa. Tất cả các thông tin này được truyền qua các cáp quang. Những cáp quang này và nguồn pin cho phép người dùng sử dụng hệ thống đo trên điện áp cao. Thông tin về PD và điện áp được xử lý trên máy tính. Một bản ghi toàn bộ phép đo có thể thực hiện được.

IEC 60270 khuyến nghị 2 cài đặt lọc khác nhau, phép đo dải rộng và phép đo dải hẹp. Đối với phép đo dải rộng, các khuyến nghị như sau:

Giới hạn tần số bên trái nhỏ hơn hoặc bằng 100kHz và lớn hơn hoặc bằng 30kHz

Giới hạn tần số bên phải nhỏ hơn hoặc bằng 1MHz Dải băng thông từ 100kHz đến 900kHz

Cho phép phát hiện cực tính

Đối với phép đo dải hẹp, các khuyến nghị như sau: Dải tần số giữa 50kHz và 1MHz

Băng thông từ 9kHz đến 30kHz

Không cho phép phát hiện cực tính

Tỉ lệ phát hiện PD thấp

Phép đo PD tại hiện trường thường được tiến hành với cài đặt bộ lọc nằm ngoài dải khuyến nghị bởi IEC 60270 để tránh tình trạng nhiễu cao, bộ phận thu thập dữ liệu MPD600 cho phép điểu chỉnh cài đặt bộ lọc để tìm ra SNR (Signal to Noise Ratio – Tỉ số tín hiệu trên nhiễu) tối ưu cho việc phân tích sâu hơn.

Mọi thắc mắc liên hệ Seokhoon Hong (Chuyên gia ứng dụng khu vực – Phóng điện cục bộ) qua email seokhoon.hong@omicronenergy.com   hoặc liên hệ với ENTEC A&T qua mail support@automationandtesting.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

024 6683 0230

Send us
an Email

Contact