Lời chào từ ENTEC A&T ♡ 2020

12/05/2020
Well come to ENTEC A&T 2020

𝑳𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒉𝒂̀𝒐 𝒕𝒐̛́𝒊 𝒕𝒖̛̀ 𝑬𝑵𝑻𝑬𝑪 𝑨&𝑻 ♡♡♡

COVID-19 tại Việt Nam đã được đẩy lùi hiệu quả và mỗi chúng ta đều đang trong giai đoạn “thiết lập trạng thái bình thường mới”.

ENTEC A&T​ Team cũng đã sẵn sàng cho sự trở lại với thật nhiều bất ngờ đặc biệt để chào đón sinh nhật tuổi lên 5 của ENTEC A&T!

 

𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑜𝑓 𝑃ℎ𝑜𝑡𝑜𝑔𝑟𝑎𝑝ℎ𝑦 & 𝐶𝑟𝑒 𝑏𝑦 𝑀𝑟. 𝑀𝑖𝑛ℎ 𝑀𝑎̂𝑚
𝐴 𝑚𝑖𝑛𝑖 𝑓𝑖𝑙𝑚 𝑏𝑦 𝐸𝑁𝑇𝐸𝐶 𝐴&𝑇 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛

Ghé thăm Fanpage của chúng tôi tại ENTEC A&T JSC để theo dõi thêm nhiều nội dung hấp dẫn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

024 6683 0230

Send us
an Email

Contact