PD 101 Series – Kỳ 7: Phép đo PD trên hộp nối cáp và đầu cuối cáp

15/07/2018
Screenshot (264)

Có ba cơ chế hư hỏng chính tồn tại trong các cáp XLPE: Các lỗ trống, hiện tượng cây nước/điện và biến dạng lồi trên cáp.

Trong trường hợp các lỗ trống, hằng số điện môi thấp hơn trong lỗ khí dẫn đến cường độ điện trường cao hơn trong các khu vực đặc trưng trong cách điện. Khi cường độ điện trường cục bộ vượt quá cường độ điện môi của cách  điện, cách điện bị quá ứng suất, dẫn đến hiện tượng phóng điện cục bộ.

Nước có thể thậm nhập vào hệ thống cách điện một khi đặc tính chống thấm nước bị hư hỏng. Do áp lực hơi nước, nước có thể khuếch tán vào trong cáp XLPE. Một cây nước sẽ bắt đầu phát triển về phía lõi dây dẫn khi mà các phân tử nước bị phân cực. Cây nước này sẽ phát triển theo hướng của điện trường. Điện trường tăng lên do độ dẫn điện cao hơn và khoảng cách cách điện giảm xuống. Một cây nước không thể được phát hiện thông qua phép đo PD, tuy nhiên nó có thể dẫn đến hiện tượng cây điện một khi cường độ điện trường quá cao.

Sơ đồ đấu nối đơn giản của một tụ ghép tại điểm nối cuối cáp điện.

ột hư hỏng ở phía bên trong hoặc bên ngoài các lớp bán dẫn, giống như một đỉnh nhọn, dẫn đến một điện trường không đồng nhất. Cường độ điện trường cao, khi vượt quá cường độ điện môi của cách điện sẽ gây phóng điện cục bộ và sự phát triển của một cây điện cùng với sự biến dạng lồi này.

Phép đo PD trên cáp lực có thể được thực hiện theo 3 phương pháp khác nhau sử dụng tụ điện ghép, máy biến dòng cao tần (HFCT) trên nối đất hay nối vỏ cáp và cảm biến UHF trên đầu nối cuối của cáp.

Việc sử dụng tụ ghép chủ yếu được thực hiện với nguồn điện trong thí nghiệm nghiệm thu xuất xưởng (FAT) hoặc thí nghiệm nghiệm thu hiện trường (SAT) như được mô tả trong hình 1.

Đối với phép đo PD online cho cáp, HFCT thường được sử dụng trên vỏ cáp trên đầu nối và điểm tiếp địa tại điểm cuối cáp. Sự lan truyền tín hiệu có thể rất phức tạp; bởi vậy cần đảm bảo được một kết nối thẳng xuyên suốt. Các HFCT nên được đấu nối quanh các dây đảo pha như biểu diễn trong hình 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCS1 là một cảm biến PD theo nguyên lý UHF được thiết kế để đo và giám sát các điểm nối cuối cáp. Cảm biến định hướng phát hiện các tín hiệu PD khi điện áp quá độ rơi trên cách điện của các điểm nối cuối cáp cao áp và có thể được sử dụng kèm hoặc không kèm theo các dây tiếp địa lắp song song. Để nhận được các đặc tính đáp ứng tốt nhất, UCS1 nên được lắp đặt tại các điểm nối gần nhất một cách có thể, sử dụng các dây nối ngắn và điện cảm thấp như biểu diễn trong hình 3.

Sơ đồ đấu nối cơ bản cảm biến UHF tại một điểm nối cuối cáp

Phương pháp tiếp cận UHF đảm bảo một phép đo PD cực nhạy trong các môi trường với độ nhiễu cao

Nếu có thắc mắc về kỹ thuật, xin hãy liên hệ Seokhoon Hong (Chuyên gia ứng dụng khu vực – Phóng điện cục bộ) qua email seokhoon.hong@omicronenergy.com  hoặc liên hệ với ENTEC A&T qua mail: support@automationandtesting.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

024 6683 0230

Send us
an Email

Contact