PD 101 Series – Kỳ 11: Đo tự động với cầu cân bằng cho các phép đo PD so lệch

16/07/2018
Screenshot (262)

Phép đo PD trên các thiết bị cao áp tuân theo tiêu chuẩn IEC 60270 là quy trình được thiết lập trên toàn cầu để đảm bảo chất lượng phép đo. Các mức độ cho phép xác định trong các tiêu chuẩn hoặc quy định bởi khách hàng gặp nhiều khó khăn khi thí nghiệm tại hiện trường do nhiễu

Hình 1: Nguyên lý của phép đo PD so lệch (không cân bằng

MBB1 cùng với một hệ thống đo PD một kênh, MPD 600 và hai tổng trở đo CPL542 tạo thành một hệ thống

đo cầu cân bằng có thể giảm nhiễu. Sự khử nhiễu có thể đạt được bởi vì sự xếp chồng của các nhiễu bên ngoài hai nhánh.

Các tín hiệu PD và các tín hiệu nhiễu thường gặp thể hiện sự khác biệt về cực tính trong hai nhánh của mạch vòng đo PD. Nếu PD không được đo với một tổng trở đo đơn mà giống với một tín hiệu khác như hình 1, tín hiệu dạng thường (nhiễu) (màu xanh lá) sẽ được giảm xuống trong khi đó tín hiệu PD (màu đỏ) sẽ được đặt xếp chồng lên.

Kết quả là, SNR của phép đo sẽ tăng lên. Nguyên lý này được sử dụng từ thuở sơ khai của phép đo PD và cũng

được nhắc đến trong IEC 60270.

Hình 2: Nguyên lý của phép đo PD so lệch (cân bằng)

 

Các phép đo như thế này yêu cầu sự đối xứng về tổng trở (điện dung, tanδ, điện cảm) giữa thiết bị được thí nghiệm (DUT) 1 và DUT2/CK. Vì một cài đặt dạng cầu đối xứng thật sự rất khó thực hiện được trong các điều kiện thực tế nên các tín hiệu phải được cân bằng để có thể giảm nhiễu tốt hơn. Trong các cầu đo cố điển, điều này được thực hiện bằng cách điều chỉnh các tổng trở đo (xem hình 2).

 

 

Hình 3: Sơ đồ thí nghiệm

Trong chế độ tự động, một bộ hiệu chuẩn được kết nối như một nguồn thông thường (giữa phía điện áp cao và đất) và phần mềm tính toán tham số hóa theo các dữ liệu đo được.

Hình 3 thể hiện một sơ đồ với một máy biến điện áp 6,6 kV như một đối tượng thí nghiệm và một tụ điện ghép 1nF. DUT có điện dung 350 pF và một hư hỏng trong cách điện đã biết dẫn đến PD bên trong trên 5kV. Trên đầu cực phía trên của máy biến áp thí nghiệm, lắp một chiếc cờ-lê để tạo phóng điện vầng quang. Các tín hiệu PD được tách rời nhau ra trong đường nối đất của Ck (CD1) và DUT (CD2)

Điện áp đồng bộ hóa được đo trên CD1 và các tín hiệu PD được đo trong một dải tần số 250kHz ± 150 kHz. Trong quá trình điều chỉnh và hiệu chuẩn, tỉ số cân bằng được phát hiện là 1:1.25. Để đánh giá sự khử nhiễu, các xung dạng thường với điện tích 2 nC được đưa vào sau khi hiệu chuẩn.

Hình 4 và 5 thể hiện PRPD pattern tại điện áp thí nghiệm 5.5kV. Tất cả các pattern bao phủ một khoảng thời gian 20s. Cờ-lê gây ra phóng điện vầng quang rất mạnh trên CD1 và CD2. Trong chế độ cầu cân bằng, nhiễu được giảm thiểu và không thể phát hiện nữa. Hư hỏng cách điện gây ra hiện tượng PD bên trong mạnh mẽ với các dạng PD pattern tương tự.

 

 

 

 

 

 

 

Nếu có thắc mắc về kỹ thuật, xin hãy liên hệ Seokhoon Hong (Chuyên gia ứng dụng khu vực – Phóng điện cục bộ) qua email seokhoon.hong@omicronenergy.com  hoặc liên hệ qua ENTEC A&T theo email: support@automationandtesting.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

024 6683 0230

Send us
an Email

Contact