PD 101 Series – Kỳ 10: Giám sát online trên các thiết bị điện cao áp

16/07/2018
Screenshot (261)

Do tình trạng thay đổi trên thị trường năng lượng, các thiết bị điện cần có khả năng làm việc dài nhất có thể. Để

đảm bảo vận hành an toàn và tin cậy, bảo dưỡng, sửa chữa theo tình trạng (CBM) là cần thiết, với sự trợ giúp của những công cụ chẩn đoán có độ tin cậy cao.

Giám sát online có nhiều lợi ích hơn so với phép đo chẩn đoán offline. Đánh giá dựa trên tình trạng vận hành thực tế (tải, nhiệt độ, rung) và sự so sánh không phụ thuộc vào người thực hiện thí nghiệm. Giám sát có thể được áp dụng trong suốt vòng đời của thiết bị, thông qua các hệ thống giám sát liên tục hoặc tạm thời.

Hệ thống giám sát trong suốt vòng đời của các thiết bị cao áp

Hiện tượng PD là một dấu hiệu chỉ thị hữu ích về tình trạng cách điện. Một phép đo PD hiệu quả trong các cuộn dây stator yêu cầu sự phân tách tốt các nguồn PD đồng thời và sự phân biệt rõ giữa PD có hại, PD bình thường và nhiễu bên ngoài không tránh khỏi xuất hiện trong môi trường xung quanh.

Để đạt được điều đó, cần áp dụng các kỹ thuật dưới đây:

Thu thập dữ liệu đa kênh đồng bộ hóa Phép đánh giá đa phổ

Khử nhiễu tân tiến

Các kỹ thuật phân tách nguồn PD (3PARD), phân tách cụm tự động

3PARD thể hiện mối quan hệ giữa biên độ của một xung PD trên một pha và các cảm ứng sang hai pha còn lại. Trong sơ đồ 3PARD, nhiều nguồn PD có thể được nhận biết thông qua các cụm khác nhau. Biến đổi ngược lại từ cụm được chọn về dạng PRPD tương ứng ta có thể quan sát được từng nguồn PD riêng rẽ

    Với các hệ thống giám sát cố định phần mềm giám sát hỗ trợ việc phân tách cụm tự động. Một thuật toán tạo cụm theo mật độ phân cấp với hiệu suất cao được áp dụng cho việc tạo cụm từ các dữ liệu 3PARD không đồng nhất. Đối với từng cụm, hệ thống tự động nhận biết pha mà tín hiệu bắt nguồn. Đối với nhiều cụm, dữ liệu PD được tập hợp bằng tất cả các dữ liệu quan trọng được lưu trữ cho việc phân tích chuyên sâu hay việc so sánh về sau.

Đối với các thiết bị cao áp với cơ sở dữ liệu PD pattern có sẵn từ trước, ví dụ như các máy điện quay, phần mềm giám sát tự động phân loại dạng và độ nguy hiểm của hư hỏng. Việc phân loại pattern tự động này, cho phép giám sát PD có hại, tách biệt khỏi các nhiễu bên ngoài và các hiện tượng PD thông thường.

Nếu có thắc mắc về kỹ thuật, xin hãy liên hệ Seokhoon Hong (Chuyên gia ứng dụng khu vực – Phóng điện cục bộ) qua email seokhoon.hong@omicronenergy.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

024 6683 0230

Send us
an Email

Contact