PD 101 Series – Kỳ 9: Cách phân tích phóng điện cục bộ

16/07/2018
Screenshot (256)

Có nhiều phương pháp nổi bật sử dụng cho việc phân tích phóng điện cục bộ (PD). Các phương pháp phổ biến nhất là: Sử dụng Phase Resolved Partial Discharge (PRPD), với điện tích PD theo góc pha

Xu hướng PD theo thời gian Điện tích PD theo điện áp (Q(U))

Thống kê TDR (sTDR) cho việc định vị, sử dụng thời gian lan truyền trong cáp để xác định vị trí PD

Các phương pháp mới giới thiệu bởi OMICRON là sử dụng các phép đo đa băng tần trên một bộ MPD cho việc phân tách nguồn đơn pha (3CFRD/3FREQ) và sử dụng các phép đo đồng bộ thời gian trên ba bộ đo kết nối tới cả ba pha của đối tượng thí nghiệm (3PARD).

 

Phase Resolved Partial Discharge (PRPD) là một công cụ nổi bật cung cấp các khả năng phân tích các hư hỏng liên quan đến pha của điện áp

đặt. Các thông tin bổ sung có thể thu được bằng việc xem xét vị trí của các xung PD có liên quan tới pha của điện áp.

Thay đổi trong hoạt động PD theo thời gian có thể cho thấy các thay đổi của hiện tượng PD. Chẳn

g hạn, một vài tiêu chuẩn quốc tế giới hạn độ tăng cho phép của điện tích trong một thí nghiệm tới một giới hạn nhất định.

Q(U) sẽ hình thành một đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa cấp điện áp thí nghiệm và biên độ điện tích PD. Hình 3 thể hiện các ví dụ về các phép đo PD thực tế.

Các cấp điện áp thí nghiệm (4kV, 6kV, 8kV, 10kV, 12kV) tạo bởi bộ thí nghiệm tự động Nguồn: CIGRE publication “Recognition of discharges”, www.cigre.org

 

Đối với việc định vị sự cố trên cáp, OMICRON cung cấp hai phương pháp, phản xạ miền thời gian (TDR) và thống kê phản xạ miền thời gian (sTDR). Sự lan truyền tín hiệu dọc theo một hệ thống cáp trung áp/cao áp có thể rất phức tạp, bởi vậy việc phân tích các kết quả thí nghiệm là một trong những vấn đề khó khăn chính. TDR là một công cụ nổi bật. Tuy nhiên, tồn tại các giới hạn trong những tình trạng nhiễu với nhiều sự phản xạ khác nhau. sTDR mạnh mẽ hơn trong các môi trường nhiễu và có thể hiển thị nhiều điểm phản xạ.

Nếu có thắc mắc về kỹ thuật, xin hãy liên hệ Seokhoon Hong (Chuyên gia ứng dụng khu vực – Phóng điện cục bộ) qua email seokhoon.hong@omicronenergy.com hoặc liên hệ với ENTEC A&T qua email: support@automationandtesting.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

024 6683 0230

Send us
an Email

Contact