PD 101 Series – Kỳ 8: Phép đo PD trên máy điện quay

16/07/2018
Screenshot (251)

Các hư hỏng cách điện Stator là nguyên nhân phổ biến thứ hai gây ra hư hỏng trong phần lớn các máy điện quay. Phóng điện cục bộ (PD) là một thông số đo lường tin cậy sử dụng để đánh giá tình trạng cách điện trong các máy điện quay. PD xảy ra trong hệ thống cách điện của các máy điện quay, tại vị trí mà ứng suất điện trường cục bộ vượt quá độ bền điện môi cục bộ. Các vật liệu cách điện thường sử dụng cho các máy điện quay có khả năng chống chịu với một mức độ PD nhất định. Một sự gia tăng hoạt động PD có thể là dấu hiệu của sự suy giảm cách điện gây ra bởi hiện tượng quá nhiệt, chu trình tải trọng hoặc ứng suất cơ học.

Phép đo PD thành công trong cuộn dây stator dựa vào việc phân tách các nguồn PD diễn ra đồng

Phân loại các dạng PD pattern trên máy điện quay

thời và phân biệt giữa các PD có hại, PD thông thường và nhiễu bên ngoài mà không thể tránh khỏi xuất hiện trong môi trường c

ông nghiệp xung quanh. Để đạt được điều này, các kỹ thuật sau cần được áp dụng:

Thu thập dữ liệu đa kênh đồng bộ hóa Phép đánh giá đa phổ

Khử nhiễu tân tiến

Các kỹ thuật phân tách nguồn PD: 3PARD (Sơ đồ quan hệ biên độ 3 pha)

Phân tách cụm tự động

 

Sơ đồ đo được chọn tùy thuộc vào khả năng tiếp cận của điểm nối sao. Hình 2 biểu diễn một sơ đồ đo cơ bản cho một phép đo PD một kênh offline trên điểm nối sao mở của một máy điện quay. Điện áp (không có nguồn điện áp đặc trưng) đặt lên điểm nối sao mở. Các phép đo được thực hiện từng pha một (Pha U1) nơi mà các cực không sử dụng được nối đất. Cài đặt được mô tả trong IEC 60034-27: điểm nối sao mở. Sơ đồ đo này nhằm để đánh giá cách điện cuộn dây giữa pha và lá thép.

Sơ đồ đấu nối cơ bản cho phép đo PD trên điểm nối sao mở của một máy điện quay

OMICRON cũng cung cấp một sơ đồ cho hệ thống đo kết hợp như biểu diễn trong hình 3. Sơ đồ đo mở rộng này bao gồm phép đo điện dung cách điện cuộn dây, hệ số công suất/hệ số tổn hao (PF/DF) và PD trong một sơ đồ duy nhất sử dụng CPC 100 + CP TD1 như nguồn điện áp và CP CR 500 để bù công suất phản kháng với điểm nối sao mở (nếu tiếp cận được) sử dụng 3 kênh. Bộ BLI1 bổ sung trên đỉnh của tụ ghép được sử dụng như tổng trở để lọc các PD không mong muốn đến từ nguồn điện áp (CP TD1) trong các tần số đo tiêu chuẩn IEC 100 – 500 kHz.

 

Phép đo này mang lại nhiều lợi ích. Nó gọn nhẹ với nguồn điện áp xách tay được do có thể bù các tổn thất. Phép đo song song điện dung, PF/DF và PD có thể thực hiện mà không cần đấu nối thêm. Thông tin hoàn chỉnh về tình trạng của cách điện cuộn dây cũng có thể thu được. Sơ đồ đo này cũng tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Sơ đồ đo kết hợp cho điện dung, tan(δ) và PD

Nếu có thắc mắc về kỹ thuật, xin hãy liên hệ Seokhoon Hong (Chuyên gia ứng dụng khu vực – Phóng điện cục bộ) qua email seokhoon.hong@omicronenergy.com hoặc liên hệ với ENTEC A&T qua mail: support@automationandtesting.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

024 6683 0230

Send us
an Email

Contact