PD 101 Series – Kỳ 5: Tính năng phân tách PD tân tiến – 3PARD/3CFRD

28/06/2018
Doc2

Sơ đồ quan hệ biên độ 3 pha (3PARD)
Các nguồn phóng điện cục bộ (PD) trên một pha có thể phát hiện và đo được trên các pha khác. Sự phân biệt các nguồn PD khác nhau và các xung nhiễu xếp chồng là một thách thức do mối liên hệ trên.
MPD 600, hệ thống đo và phân tích PD tân tiến của OMICRON, cung cấp các công cụ hiệu quả để phân tách các nguồn nhiễu khác nhau và hiển thị chúng một cách trực quan.
Sơ đồ quan hệ biên độ ba pha (3PARD) đơn giản hóa sự khác biệt của nhiều nguồn PD và các dạng PD nhiễu. Ba pha được đo một cách đồng bộ. Các kết quả được hiển thị và kết hợp trong một sơ đồ – 3PARD. Hình 1 và hình 2 là ví dụ về nguyên lý làm việc của 3PARD

Trong hình 1, máy biến áp có nguồn PD trên pha L1 là 900pC. Tín hiệu PD này cũng bị móc vòng sang các pha khác (L2 và L3) và được đo cùng thời điểm, nhưng có giá trị nhỏ hơn. Dựa trên biên độ trên mỗi pha, các cụm PD sẽ hình thành gần pha L1.


Trong hình 2, các nhiễu bên ngoài xuất hiện trên từng pha với một giá trị tương đương. Phép cộng vector sẽ dẫn đến một cụm PD tại giao điểm 0. Nếu nhiễu không xuất hiện đối xứng trong cài đặt thí nghiệm, cụm PD sẽ nằm lệch quanh điểm 0 tại trục.

Hình 3 biểu diễn 3 cụm PD khác nhau trong 3PARD. Sự biến đổi của các cụm này sẽ cho phép người sử dụng phân biệt tín hiệu PD từ các nhiễu bên ngoài và nhiễu nền.
Sơ đồ quan hệ 3 tần số trung tâm (3CFRD)
3CFRD biểu thị các nguồn PD bằng đặc trưng tần số của chúng. Thậm chí đối với một pha riêng lẻ hoặc một vị trí đo PD đơn, ba xung có thể thu thập được bằng cách sử dụng ba cài đặt lọc PD khác nhau. Đầu ra tín hiệu đồng bộ từ ba bộ lọc với các tần số trung tâm khác nhau được hiển thị trong 3CFRD phục vụ việc phân tích dạng sóng xung.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

024 6683 0230

Send us
an Email

Contact